image08
A+ R A-

การชุบไฟฟ้า (Electroplating)

  •  การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) คือ กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเกลือของโลหะ (Metallic salts) แล้วทำให้อิออนบวกวิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบที่ชิ้นงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบ (Cathode) จึงทำให้เกิดเป็นชั้นผิวบางของโลหะมาเคลือบอยู่บนผิวด้านนอกของชิ้นงาน
     การชุบทองแดง นิกเกิล โครเมียม (Cu-Ni-Cr Plating) จัดอยู่ในประเภทการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ดังตัวอย่างการชุบทองแดง โดยใช้น้ำยาชุบคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) ต่อไปนี้เมื่อเอาสารละลายจุนสีหรือคอปเปอร์ซัลเฟตมาทำการแยกสลายด้วยไฟฟ้า  โดยใช้แผ่นทองคำขาว (Platinum) เป็นขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่  และใช้แผ่นทองแดงบริสุทธิ์เป็นขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ (ดังรูป)  จะเกิดปฏิกิริยาดังนี้
       คอปเปอร์ซัลเฟตที่มีอยู่ในน้ำยาจะแยกสลายออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ 2 ส่วนคือ อนุภาคคอปเปอร์ (Cu++) มีประจุไฟฟ้าบวก (+) ประจำตัว และซัลเฟต (SO4- -) มีประจุไฟฟ้าลบ (-) ประจำตัว  เมื่อต่อกระแสไฟฟ้าให้ครบวงจรอนุภาคเล็กๆ ทองแดงจะวิ่งไปหาทองคำขาว (ขั้วลบ)  เกาะติดเป็นผงสีแดงอยู่ 
       บนแผ่นทองคำขาว ส่วนอนุภาค ซัลเฟตจะวิ่งไปหาแผ่นทองแดง (ขั้วบวก)  ทำปฏิกิริยากับทองแดงเป็นเหตุให้ทองแดงละลายเป็นคอปเปอร์ซัลเฟต  แทนที่คอปเปอร์ซัลเฟตตัวก่อนที่หมดไป คอปเปอร์ซัลเฟตตัวหลังนี้จะแยกสลายออกเป็น 2 ส่วนอีก คืออนุภาคคอปเปอร์ (Cu++) และอนุภาคซัลเฟต (SO4- -)   อนุภาคคอปเปอร์จะวิ่งไปขั้วลบเกาะติดอยู่ที่แผ่นทองคำขาว อนุภาคซัลเฟตวิ่งไปที่ทำปฏิกิริยากับขั้วบวกกลายเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตขึ้นมาแทนที่อีก  ปฏิกิริยาจะเกิดหมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไปตราบที่ยังคงต่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  จากการค้นพบกฎเกณฑ์อันนี้  จึงได้มีการนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)  หรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ (Refinery)  ตัวอย่างเช่น  มีทองแดงไม่บริสุทธิ์อยู่  ก็สามารถนำเอาทองแดงนี้ไปทำเป็นแผ่นขั้วบวกแล้วจุ่มในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต เมื่อไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจรก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้ทองแดงบริสุทธิ์ไปเกาะติดบนแผ่นขั้วลบ  ซึ่งเราก็จะได้ทองแดงบริสุทธิ์ตามต้องการ
       การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า  เป็นกระบวนการที่นิยมใช้กันมาก  เนื่องจากสามารถนำโลหะ และอโลหะหลายชนิดมาทำการเคลือบผิว  ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกโลหะที่จะนำมาเคลือบผิวได้หลากหลายชนิดด้วย ดังตาราง

ตัวอย่างของโลหะที่ใช้เคลือบชิ้นงานด้วยวิธีการชุบไฟฟ้า (Electroplating)

โลหะที่ใช้เคลือบผิวชิ้นงาน (Coating metal)

กลุ่มโลหะที่ใช้ทำชิ้นงาน

(Base material group)

วัสดุโลหะชิ้นงาน1

(Base material)

ทองแดง (Copper) 

โลหะกลุ่มเหล็ก (Most ferrous  metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

พลาสติกบางชนิด (Some plastics)

เหล็กกล้า (Steel)

สังกะสี (Zinc)

พลาสติกทนความร้อน(ABS)              

 

 

พลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,PP)

โลหะทองแดงผสม Copper  alloy :

  -  ทองสัมฤทธิ์ Bronze

     ทองแดง-ดีบุก (Copper-tin)

  -  ทองเหลือง Brass

 

กลุ่มเหล็ก (Ferrous  metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

 

 

เหล็ก (Iron) เหล็กกล้า (Steel)

ทองแดง (Copper) สังกะสี (Zinc) อลูมิเนียม (Aluminum)

     ทองแดง-สังกะสี (Copper-zinc)

พลาสติกบางชนิด (Some plastics)

พลาสติกทนความร้อน (ABS)

นิกเกิล (Nickel)

โลหะกลุ่มเหล็ก (Most ferrous  metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

พลาสติกบางชนิด (Some plastics)

เหล็ก (Steel)

ทองแดง (Copper)

พลาสติกทนความร้อน (ABS)

 

 

พลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,PP)

โครเมียม (Chromium)

โลหะกลุ่มเหล็ก (Most ferrous  metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

 

เหล็ก (Steel)

ทองแดง (Copper) ทองเหลือง (Brass)

สังกะสี (Zinc)

พลาสติกบางชนิด2 (Some plastics)

พลาสติกทนความร้อน (ABS)

พลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,PP)

ดีบุก (Tin)

โลหะกลุ่มเหล็ก (Most ferrous  metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

เหล็ก (Steel) เหล็กหล่อ (Cast Iron)

ทองแดง (Copper)

โลหะดีบุกผสม Tin alloy :

  -  ดีบุก-นิกเกิล (Tin-Nickel)

  -  ดีบุก-สังกะสี (Tin-Zinc)

 

โลหะกลุ่มเหล็ก (Most ferrous metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

 

เหล็ก (Steel)

ทองแดง (Copper) ทองสัมฤทธิ์ (Bronze)

สังกะสี (Zinc)

กลุ่มเหล็ก (Ferrous metals)

เหล็ก (Steel) ชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Electro galvanized)

โลหะเงิน (Silver)

โลหะกลุ่มเหล็ก (Most ferrous  metals)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

เหล็ก (Steel)

ทองแดง (Copper) นิกเกิล (Nickel)       

พลาสติกบางชนิด2 (Some plastics)

พลาสติกทนความร้อน(ABS) 

พลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,PP)

โลหะทอง (Gold)

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non ferrous metals)

 

ทองแดง (Copper) ทองเหลือง (Brass) นิกเกิล (Nickel) โลหะเงิน (Silver)

            หมายเหตุ  1.  ชนิดของวัสดุและโลหะที่ใช้เป็นชิ้นงานก่อนชุบ

                         2.  พลาสติกที่เคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า สามารถนำมาชุบโลหะเคลือบที่ผิวชิ้นงานได้

 

...ตัวอย่างตะแกรงเหล็กฉีกที่ผ่านกระบวนการชุบไฟฟ้า....

ตะแกรงชุบไฟฟ้า

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X


web ad

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday910
mod_vvisit_counterYesterday1169
mod_vvisit_counterThis week6883
mod_vvisit_counterLast week8753
mod_vvisit_counterThis month29559
mod_vvisit_counterLast month28751
mod_vvisit_counterAll days1187227