image08
A+ R A-

Renovate บ้านเก่าเพื่อผู้สูงอายุต้องรู้อะไรบ้างนะ ?

 

ในยุคปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะของ “สังคมผู้สูงอายุ” หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Aging Society” ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

จากข้อมูลรายงานการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย ปี 2553 – 2583 ของสำนักกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.) พบว่าประเทศไทย ได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 12.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน และคาดว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” เนื่องจากมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงถึง ร้อยละ 25.8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 68.3 ล้านคน

 

 

ทั้งนี้เมื่อรูปแบบของการดำเนินชีวิตในสังคมบ้านเราที่เริ่มมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไป เนื่องจากจำนวนผู้คนสูงวัยที่มีมากขึ้น ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ที่อยู่อาศัย ที่มีเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายนั้นจึงต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อสอดคล้องกับสมรรถภาพของร่างกายด้วยเช่นกัน จึงจะเห็นได้ว่าหลายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเริ่มเล็งเห็นประเด็นสำคัญนี้ค่อนข้างมากขึ้น ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบเพื่อรองรับผู้สูงอายุขยายตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ตลาดที่อยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ)

เพราะสิ่งสำคัญที่ครอบครัวต้องการ คือ บ้าน ที่ตอบสนองการใช้งานแก่ผู้ใช้งานได้ทุกคนภายในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ซึ่งต้องการการดูแลและช่วยเหลือมากกว่าวัยอื่นๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่หากการออกแบบจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้คือการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ หรือการที่ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานตลอดเวลา และถึงแม้ว่าขณะนี้ตัวเราเองยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอายุเท่านี้ตลอดไป วันหนึ่งทุกคนก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกแบบที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่เพียงแต่เป็นการทำเพื่อผู้สูงอายุในบ้านแล้ว ยังอาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อตัวเราเองในอนาคตด้วยเช่นกัน

คำถามต่อมาคือ เราจำเป็นที่ต้องซื้อบ้านใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุไหม คำตอบคือ ไม่จำเป็นเลยค่ะ หากคุณมีบ้านอยู่แล้ว การ Renovate ก็ถือเป็นอีกคำตอบนึงที่ดีและประหยัดกว่า ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและตามงบประมาณที่เรามี

ข้อควรคำนึงสำหรับการออกแบบ (อ้างอิงจากข้อมูลบางส่วนของ SCG Elder Care) มีดังนี้

 • สิ่งเร้า (Stimulation) เมื่ออายุมากขึ้นการรับรู้ต่างๆ จะลดลงตามไปด้วย ทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น การมองเห็น, การรับรส, การได้กลิ่น, การได้ยิน และการสัมผัส ทำให้การจัดการพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามไปด้วย การปรับแสงสว่างภายในห้องให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ใช่ไฟสลัวๆ เพื่อความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว หรือทาสีโทนที่แตกต่างกันแยกผนังและพื้นให้ชัดเจนเพื่อลดอุบัติเหตุ และเมื่อใช้โทนสีที่เห็นได้ชัดเจนอย่างสีสดๆ หน่อย จะช่วยกระตุ้นการมองเห็นได้ดี
 • การเคลื่อนที่และการเข้าถึง (Mobility & Accessibility) เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้คล่องตัวมากนักเหมือนหนุ่มสาว รวมทั้งการประคองตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายก็ไม่ได้มีมากเช่นกัน ทำให้การเดินไปไหนมาไหนภายในบ้านเองไม่ได้สะดวกมากนัก จึงต้องออกแบบทางเดินและพื้นสำหรับผู้สูงอายุเพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่ ลดอุบัติเหตุได้ อย่างการทำทางลาดเอียง, ขั้นบันไดที่เหมาะสม และระดับของพื้นต่างๆ ที่ไม่ควรต่างระดับกันมากนัก
 • ความปลอดภัย (Safety) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุเลย ด้วยสมรรถภาพทางร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมเหมือนหนุ่มสาว ฉะนั้นความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุมักจะรุนแรงกว่าและพบบ่อยมากกว่าหนุ่มๆ สาวๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 เพื่อลดความรุนแรงและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านให้ได้มากที่สุด
 • ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้ว หรือคนในวัยไหนก็ตามต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพทางจิตใจที่ยังคงไว้กับความเป็นตัวของตัวเอง ความภูมิฐานของตัวเอง
 • ความสะดวกสบาย (Comfort) ความสะดวกสบายนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้ดีมากขึ้น โดยการออกแบบนี้ต้องส่งเสริมทั้งเรื่องของกายและใจ อย่างวัสดุที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวเกินไปจนไม่สบาย หรือเรื่องของเสียงในห้องที่ก้องจนเกินไป

 

 

แนวคิดและข้อแนะนำเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 

 

แนวการออกแบบโดยแยกเป็นฟังก์ชันต่างๆ 

 • บริเวณภายนอกบ้าน
  • ทางลาด พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุไม่ลื่น พื้นผิวต่อเนื่อง ระหว่างพื้นกับทางลาดเอียงต้องเรียบ ไม่สะดุด มีความกว้าง 90-150 ซม. มีความยาวช่วงละไม่เกิน 600 ซม. และมีราวจับเสมอ ความลาดชันต้องไม่เกิน 1:12 ซึ่งหากจะดีที่สุดคือความลาดเอียงที่ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อย่างการเข็นรถเข็นขึ้นเองได้ (Wheel Chair) คือความลาดที่ 1:20 แต่ทั้งนี้ข้อเสียคือความยาวของทางลาดก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจจะติดปัญหาในเรื่องของที่ดินของตัวบ้านไม่มีพื้นที่ยาวมากพอสำหรับทำทางลาดยาวถึง 1:20 
  • ทางเข้าบ้าน ควรมีระดับเดียวกันกับพื้นภายนอก ความกว้างขั้นบันได (ลูกนอน) อย่างน้อยขั้นละ 30 ซม. ความสูง (ลูกตั้ง) แต่ละขั้นไม่เกิน 15 ซม. ติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่างเพื่อป้องกันอันตรายจากการเข็นรถหรือขึ้น-ลงในยามค่ำคืน โดยการเลือกโคมไฟสำหรับการใช้งานนอกบ้าน ต้องทนทานต่อแดดฝนได้ดี เลือกหลอดไฟแสงสีขาว เช่น โทนสี Cool Day Light และหลีกเลี่ยงโคมไฟที่ยื่นออกจากผนังเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินชนได้ หรือไม่ก็ติดตั้งให้สูงเกินความสูงของคนไปเลย
 • ห้องนอนและห้องแต่งตัว ควรอยู่ชั้นล่าง ไม่ต้องขึ้น-ลงบันไดบ่อยๆ ห้องนอนเป็นห้องที่ใช้มากที่สุด จึงควรมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ควรแยกเป็นสัดส่วนจากห้องอื่นๆ ห้องนอนไม่ควรเล็กเกินไปและควรเป็นห้องที่ส่งเสริมและให้ความหวังได้ด้วยบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ภายนอกจากหน้าต่าง เตียงควรจะเคลื่อนย้ายได้ในบางโอกาส และไม่ควรอยู่ในมุมใดมุมหนึ่ง
  • พื้นที่ห้องนอน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 10-12 ตร.ม./คน (ไม่รวมห้องน้ำ) และควรมี 16-20 ตร.ม. สำหรับห้องพักรวม 2 คน โดยพื้นที่นี้สามารถเคลื่อนที่รถเข็นได้สะดวก รวมไปถึงควรมีพื้นที่ว่างในการทำงานอดิเรก เช่นพื้นที่อ่านหนังสือ หรือพื้นที่สำหรับงานอดิเรกส่วนตัว
  • แสงสว่างในห้อง ไม่ควรเป็นแสงจ้า เลือกใช้แสงนวล เพื่อความสบายตาในการมองเห็น
  • หน้าต่าง หากสามารถเปลี่ยนได้ สำหรับห้องผู้สูงอายุควรทำให้กว้างขึ้น และไม่ควรอยู่สูงเกินไปเพื่อสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้ชัดเจน รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึงไม่ลื่นหรือฝืดเกินไปเพราะจำทำให้เสียงดังเวลามีลมพัด
  • โต๊ะเครื่องแป้ง กระจกตัวช่วยสำรวจวัย การมีกระจกในห้องในแง่ของจิตวิทยากล่าวว่า การที่ผู้สูงอายุได้ส่องกระจกดูตัวเอง จะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเพื่อให้ได้รับรู้ถึงสภาพปัจจุบันของตัวเอง

 

 • ห้องนั่งเล่น หน้าต่างในห้องนั่งเล่นควรสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 50 ซม. มองเห็นวิวภายนอกได้ ระบายอากาศได้ดีและมีขนาดใหญ่พอให้แสงสว่างและแสงแดดผ่านเข้ามาได้ พื้นที่นี้จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สันทนาการและบันเทิง อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ นั่งเล่นและควรมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม
 • ห้องครัว เตรียมอุปกรณ์ทำครัวให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสปรุงอาหารด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เหงาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโชยน์ ควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว เช่น เตา ตู้เย็น อ่างล้างมือ สำหรับเตาควรมีโอกาสน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ เตาไม่ควรอยู่ในมุม อ่างล้างมือควรเป็นแบบคู่ ด้านล่างของอ่างล้างมือควรมีพื้นที่สำหรับรถเข็น ตู้เย็นหรือลิ้นชักในครัวควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อผู้ที่สูงอายุจะได้ไม่ก้มเกินไป ทำให้เสียสุขภาพหลัง
 • ห้องน้ำ ควรกว้างประมาณ 150-200 ซม. ห้องอาบน้ำเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด ควรมีราวจับหรือราวทรงตัวในห้องน้ำ โดยเฉพาะตรงฝักบัวและที่อาบน้ำ ควรมีสัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ำ ฝักบัว ควรเป็นชนิดแรงดันต่ำ ก็อกน้ำและอุปกรณ์ควรเป็นชนิดที่เบาแรงเปิด ประตูห้องน้ำควรเป็นแบบที่เปิดออกเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าไปได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ห้องน้ำไม่ควรแคบเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ พื้นผิวไม่ควรลื่น และแยกระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้งเพื่อกันลื่น
  • ก็อกน้ำ เลือกใช้ก็อกน้ำแบบปัดไปด้านข้างและต้องไม่ฝืดไม่ต้องใช้แรงในการเปิด-ปิดมาก สามารถใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว เนื่องจากผู้สูงอายุมีกำลังแขนน้อย
  • ปลั๊กไฟ ต้องอยู่สูงจากอ่างล่างหน้า 15 ซม. อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกและควรอยู่บริเวณส่วนแห้งของห้องน้ำ มีฝาครอบเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นเข้าส่วนปลั๊กไฟ
  • อ่างล้างหน้า เลือกอ่างล้างหน้าที่มีส่วนโค้งด้านหน้าเพื่อสะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น หากเป็นผู้สูงอายุที่เดินได้หรือใช้ไม้เท้า อ่างล้างหน้าควรเป็นแบบฝังเคาน์เตอร์เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักการท้าวแขนของผู้สูงอายุ
  • พื้นห้องน้ำ พื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่มันวาว ไม่มีลวดลายเยอะเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการตาลายเมื่อมองที่พื้น
  • ห้องน้ำควรมีราวจับ ราวจับต้องมีที่ยึดติดอย่างแน่นหนาและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานเพราะเป็นจุดที่ต้องใช้บ่อยและเป็นส่วนสำคัญในการเหนี่ยวรั้ง เพื่อพยุงตัวขึ้น
  • โถส้วม ต้องออกแบบให้นั่งได้สะดวก ไม่ต้องย่อหรือเขย่งจนเกินไปเพราะผู้สูงอายุมักมีอาการเรื่องข้อเข่า การนั่งและการลุกจากที่นั่งลำบาก
  • มีที่นั่งอาบน้ำ มีที่นั่งมั่นคง ยึดติดกับผนังเพื่อให้สามารถนั่งอาบน้ำ ควรทำเป็นแบบที่พับเก็บได้ เพื่อสะดวกในการใช้งานห้องน้ำสำหรับคนอื่นในบ้าน

สามารถอ่านกันเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดการออกแบบและโครงการตัวอย่างได้จากบทความ (การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ) 

สิ่งที่ควรรู้และข้อพิจารณาในการออกแบบต่างๆ ก่อน Renovate

 

 

เราจะขออ้างอิงจากแปลนบ้านจัดสรรทั่วไปที่ส่วนใหญ่มีลักษณะการวางฟังก์ชันภายในเพื่อประกอบความเข้าใจในการสำรวจบ้านของเราได้ง่ายขึ้น

ฟังก์ชันที่จำเป็นจะต้องมีเบื้องต้นเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คือ

 • ทางเข้าบ้าน
  • ทางลาดเอียง 1:12 – 1:20 (สำหรับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น)
  • บันได ลูกนอนอย่างน้อย 30 ซม. และลูกตั้งไม่เกิน 15 ซม.
 • ห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ (ชั้นล่าง) อย่างน้อย 10-12 ตร.ม./คน หากอยู่เป็นคู่คุณตาคุณยาย ก็ต้องเพิ่มขนาดพื้นที่ขึ้นมาอีกเป็น 16-20 ตร.ม.
 • ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ (ชั้นล่าง) มีระดับพื้นที่เสมอกับพื้นบ้าน มีพื้นที่อาบน้ำภายใน และอุปกรณ์, สุขภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

 

 

ชนิดของทางลาดนั้นมีอยู่หลายแบบ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเนื้อที่ดินและทางเข้าไปในตัวบ้าน ซึ่งหลักการคิดต้องเริ่มจากเช็คระดับพื้นชั้นบน (ตัวบ้าน) ว่าต่างระดับจากระดับของพื้นชั้นล่างอยู่เท่าไหร่ อย่างในรูปด้านบนยกตัวอย่างว่ามีระดับต่างกันอยู่ที่ 20 ซม. หรือ 0.2 ม. ส่วนทางลาดนี้จะต้องใช้ความยาวจากเกณฑ์คือ 1:12 – 1:20 ดังนั้นเมื่อเทียบบัญญัติไตรยางค์แล้วจะต้องใช้ความยาวของทางลาดทั้งหมด 2.4 – 4 ม. นั่นเอง

 

หมายเหตุ A คือ การรื้อ-ทุบ B คือ การก่อสร้างใหม่

จากนั้นเมื่อเราออกแบบทางลาดที่เหมาะสมกับบ้านของเราได้แล้วก็เข้าสู่วิธีการทำเบื้องต้นแบบง่ายๆ โดยการทำทางลาดเอียงเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านนั้น สามารถใช้วัสดุในการก่อสร้างได้ทั้งการก่อพื้นปูนและแบบวางพื้นด้วยแผ่นเหล็ก (Grating) เริ่มจากต้องทุบบันไดบางส่วนที่จะทำทางลาดเอียงขึ้นไป จากนั้นจึงจะเริ่มเคลียร์พื้นที่และเริ่มก่อสร้างได้

หมายเหตุ A คือ การรื้อ-ทุบ B คือ การก่อสร้างใหม่

ส่วนผู้สูงอายุบ้านไหนที่ยังสามารถเดินได้ ไม่ต้องนั่งรถเข็นนั้น ก็สามารถขึ้นบันไดได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แต่ก็ต้องเช็คระดับของลูกตั้ง-ลูกนอนว่ามีความสูง-ความกว้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่ ทั้งนี้เราจะขอยกตัวอย่างหากระดับบันไดไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะมี 2 วิธีคือ

 • หากบันไดมีความกว้างของลูกนอนมากเกิน 30 ซม. ขึ้นไป สามารถซอยขั้นบันไดเป็นขั้นเล็กๆ ได้ โดยใช้วัสดุตามบันไดเดิมคือจะเป็น คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) หรือเหล็กก็ได้ค่ะ
 • หากความกว้างของลูกนอนมีไม่เกิน 30 ซม. นั้น ทำให้ไม่สามารถซอยขั้นบันไดได้ จำเป็นต้องทุบหรือรื้อถอนบันไดทิ้ง และทำบันไดขึ้นมาใหม่

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการทำทางลาดหรือบันได

 • การรื้อถอน ทุบและขนย้ายโครงสร้าง
  • ราคาประมาณ 30 – 50 บาท/ตร.ม.
  • ราคาเหมา (ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้รับเหมา)
 • การก่อสร้างโครงสร้างใหม่
  • ค่าปรับระดับพื้น ประมาณ 80 – 120 บาท/ตร.ม.
  • ค่างานทางลาดคลส. ประมาณ 500 – 1,000/ตร.ม.
 • ค่าแรง ประมาณ 300 – 500 บาท/ตร.ม.

** เรทราคามาจากการสอบถามผู้รับเหมา และราคาจาก Real Estate Information Center ทั้งนี้ราคาอาจจะไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย

 

หมายเหตุ A คือ การรื้อ-ทุบ B คือ การก่อสร้างใหม่

ห้องนอนชั้นล่างเป็นอีกฟังก์ชันนึงที่จำเป็นมากสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากการเดินขึ้น – ลงบันไดที่ค่อนข้างลำบากแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย ทั้งนี้เราก็หันกลับมาสำหรับบ้านเราก่อนว่า มีพื้นที่ใช้สอยเหลือพอประมาณ 10-12 ตร.ม./คน หรือ 16-20 ตร.ม./2 คน สำหรับการกั้นห้องเป็นห้องนอนผู้สูงอายุในชั้นล่างหรือไม่ หากไม่มีพื้นที่เหลือก็จำเป็นที่ต้องขยับขยายบ้านเพิ่มเติมออกไปอีกหน่อย ซึ่งก็ต้องเช็คขนาดที่ดินด้านข้างด้วย

วิธีการก่อสร้างโดยการต่อเติมพื้นที่นั้นเริ่มการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน และพิจารณาเลือกจากเสาเข็ม ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท และมีราคาที่แตกต่างกันทำให้งบประมาณรวมแตกต่างกันไปด้วย

 • เสาเข็มสั้น ราคาถูก แต่วัสดุโครงสร้างด้านบนควรใช้วัสดุเบาทั้งหมด
 • เสาเข็มยาว ราคาแพงกว่า รับน้ำหนักโครงสร้างด้านบนได้มากกว่า

ต่อมาคือการกั้นผนังขึ้นมาให้เป็นห้อง ซึ่งหากใครที่มีพื้นที่ใช้สอยภายในเหลืออยู่แล้วก็ดูรายละเอียดเฉพาะส่วนของผนังได้เลยค่ะ สำหรับผนังนั้นจะนิยมใช้ผนังเบากัน เนื่องจากราคาที่ไม่แพงมากนัก การก่อสร้างที่รวดเร็ว และง่ายกว่า ซึ่งข้อจำกัดก็คือการรับน้ำหนักของโครงสร้างด้านบน หากไม่ได้จะทำชั้นขึ้นต่อจากห้องนอนนี้และรับน้ำหนักเพียงหลังคาการกั้นด้วยผนังเบาก็เป็นคำตอบที่ดีค่ะ

สำหรับผนังเบาที่นิมใช้กั้นห้องในท้องตลาด หลักๆ ก็จะมี 2 ชนิด

 • ผนังยิปซั่ม หนาประมาณ 12 มม.
  • ข้อดี สามารถกั้นผนังเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีรอยต่อ ไม่ติดไฟ
  • ข้อเสีย ไม่กันความชื้นและปลวก ต้องใช้วัสดุกันชื้น
  • ราคา 400-500 บาท/ตร.ม. (รวมโครงเหล็กซีไลน์ และไม่รวมกลิ้งสี)
 • ผนัง Fiber Cement หนาประมาณ 8-12 มม.
  • ข้อดี กันความชื้นและกันปลวกได้
  • ข้อเสีย มีรอยต่อของผนังอาจจะไม่สวยงาม (ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละบุคคล)
  • ราคา 400-500 บาท/ตร.ม.

การติดตั้ง (Installation) คือเป็นแผ่นผนังเบา 2 แผ่นประกอบกัน และตรงกลางใช้โครงสร้างเหล็กเป็นตัวยึดและรับน้ำหนัก ส่วนตรงกลางระหว่างโครงเหล็กนั้นจะเป็นช่องว่าง สามารถใส่ฉนวนกันเสียงเพิ่มลงไปที่ช่องว่างนั้นได้ค่ะ ซึ่งจะช่วยกัน (Absorb) เสียงรบกวนได้มากขึ้น ทั้งนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะ โดยแผ่นกันเสียงนี้จะอยู่ในเรทราคาประมาณ 1,500 – 2,000 บาท/กล่อง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการต่อเติมห้องนอนผู้สูงอายุ

 • ใช้เสาเข็มสั้น ราคาทั้งหมดรวมวัสดุ ค่าแรง ประมาณ 8,000 – 12,000 บาท/ตร.ม.
 • ใช้เสาเข็มยาว ราคาทั้งหมดรวมวัสดุ ค่าแรง ประมาณ 15,000 – 18,000 บาท/ตร.ม.
 • กั้นผนังภายในบ้าน
  • ราคาผนังเบาประมาณ 400 – 500 บาท/ตร.ม.
  • ค่าแรง 300 – 400 บาท/ตร.ม.

** เรทราคามาจากการสอบถามผู้รับเหมา และราคาจากเจ้าหน้าที่ SCG Experience ทั้งนี้ราคาอาจจะไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย

 

ต่อมาคือห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับใครที่บ้านเดิมไม่ได้มีการออกแบบห้องน้ำในชั้นล่างไว้ให้มีพื้นที่อาบน้ำด้วยนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องต่อเติมพื้นที่อาบน้ำเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ โดยการทุบผนังด้านใดด้านนึงที่อยู่ฝั่งภายนอกทิ้งแล้วขยายเพิ่มส่วนพื้นที่อาบน้ำขึ้นมา ขนาดเริ่มต้นประมาณ 1.2 x 1.1 ม. ก็สามารถทำพื้นที่อาบน้ำได้แล้ว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการต่อเติมพื้นที่อาบน้ำ (ไม่รวมอุปกรณ์ห้องน้ำ)

 • รื้อถอน, สกัดพื้น-ผนัง
  • ค่าแรงประมาณ 30-50 บาท/ตร.ม.
 • กั้นผนังพื้นที่อาบน้ำ
  • ราคาผนังเบาประมาณ 400 – 500 บาท/ตร.ม.
  • ค่าแรง 300 – 400 บาท/ตร.ม.
 • ปูกระเบื้อง + ยาแนว พื้น-ผนัง
  • ค่าวัสดุประมาณ 150 – 500 บาท/ตร.ม.
  • ค่าแรงประมาณ 150 – 250 บาท/ตร.ม. (รวมค่าปูนทรายและค่าปูกระเบื้องแล้ว)

** เรทราคามาจากการสอบถามผู้รับเหมา และราคาจาก Real Estate Information Center ทั้งนี้ราคาอาจจะไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย

 

เริ่มจากงานแก้ไขบานประตูที่ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม. เพื่อให้รถเข็นเข้า-ออกได้สะดวก

 

กรณีเป็นประตูบานเปิด

 • ต้องเป็นประตูเปิดออกและสามารถเปิดค้างได้ 90 องศา และมีพื้นที่หน้าห้องน้ำ 1.5 x 1.5 ม.
 • บริเวณด้านในของประตูห้องน้ำ มีราวจับตามแนวนอนโดยราวมีความสูงจากพื้น 80 – 90 ซม. ยาวตลอดความกว้างของประตู
 • บริเวณด้านนอกของประตูห้องน้ำ มีมือจับในแนวดิ่ง (เหมือนกับภาพของประตูบานเลื่อน โดยปลายด้านหน้าด้านล่างสูงจากพื้นไม่เกิน 80 ซม. และมือจับมีความยาวเกิน 20 ซม.

 

กรณีเป็นประตูบานเลื่อน

 • บริเวณด้านในของประตูห้องน้ำ มีมือจับในแนวดิ่ง โดยปลายด้านล่างสูงจากพื้นไม่เกิน 80 ซม. โดยมือจับมีความยาวไม่เกิน 20 ซม.
 • บริเวณด้านนอกของประตูห้องน้ำ มีมือจับในแนวดิ่ง โดยปลายด้านล่างสูงจากพื้นไม่เกิน 80 ซม. โดยมือจับมีความยาวไม่เกิน 20 ซม.
 • หากมีอุปกรณ์เปิด – ปิดประตู ต้องใช้ชนิดก้านบิด หรือแกนผลัก สูงจากพื้นประมาณ 1.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเปลี่ยนบานประตู

 • เปลี่ยนบานประตูติดบานพับ+ใส่มือจับ (บาน 70-90 cm)
  • ค่าแรง 150 – 250 บาท/บาน
  • ค่าวัสดุ 500 – 5000 บาท/บาน
 • บานประตู
  • ราคาค่อนข้างหลากหลายให้เลือกซื้อในท้องตลาด

** เรทราคามาจากการสอบถามผู้รับเหมา และราคาจาก Real Estate Information Center ทั้งนี้ราคาอาจจะไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย

 

ต่อมาคือการปรับระดับพื้นให้มีระดับที่เสมอกัน และสกัดธรณีออก สำหรับพื้นภายนอกและพื้นภายในห้องน้ำที่มีขนาดระดับที่ต่างกันอยู่ ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกิน 2 ซม. และบริเวณขอบต้องมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา จึงไม่ต้องแก้ไข

 

หลังจากที่สกัดขอบคอนกรีตออกแล้ว จะทำการสกัดพื้นลงไปประมาณ 3-4 ซม. เพื่อติดตั้งรางน้ำทิ้ง (Floor Drian Rail) ในการทำหน้าที่ระบายน้ำแทน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการปรับระดับพื้นและติดตั้งรางน้ำทิ้ง

 • รื้อถอน, สกัดพื้น-ผนัง
  • ค่าแรงประมาณ 30-50 บาท/ตร.ม.
 • ติดตั้งรางน้ำทิ้ง
  • งานระบบสุขาภิบาล ส่วนใหญ่คิดเป็นราคาเหมา
  • รางน้ำทิ้ง เรทราคา 300 – 6000 บาท

** เรทราคามาจากการสอบถามผู้รับเหมา, ราคาจาก Real Estate Information Center และราคาผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด ทั้งนี้ราคาอาจจะไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย

ตำแหน่งและการจัดการวางอุปกรณ์ห้องน้ำ

 

อ่างล้างหน้าควรสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างประมาณ 75 – 80 ซม. ควรเป็นอ่าชนิดแขวนที่มีที่ว่างใต้อ่างไปจนถึงผนังไม่น้อยกว่า 45 ซม. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นสามารถสอดขาเข้าไปใต้อ่างแล้วใช้งานได้สะดวก เข่าจะไม่ติดกับเคาน์เตอร์ใต้อ่าง และควรมีราวจับบริเวณข้างอ่างล้างหน้า ซึ่งอาจเป็นชนิดพับเก็บได้หรือชนิด Fixed ก็ได้ค่ะ ทั้งนี้ราวจับควรมีความสูงประมาณ 75 – 80 ซม.

อ่างล้างมือนั้นจากที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าควรเป็นอ่างล้างมือที่มีพื้นที่ว่างด้านล่าง ซึ่งจะเหมาะสมและสะดวกในการใช้งานของผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น ทั้งนี้หากบ้านไหนมีอ่างเป็นแบบแขวนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะ ส่วนราคาของอ่างล้างมือแบบแขวนนี้ก็จะมีราคาประมาณตั้งแต่ 3,000 – 7,000 บาทค่ะ

 

 

 

และอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ในการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุก็คืออ่างล้างมือแบบนิ่ม ลดการบาดเจ็บจากแรงกระแทกได้ ด้วยการใช้วัสดุบนอ่างเป็น PU Foam ทั้งนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้เช่นเดียวกับกระเบื้องเซรามิกนะคะ แต่ในเรื่องของอายุการใช้งานก็จะน้อยกว่าเซรามิกค่ะ

 

โถสุขภัณฑ์

 • โถสุขภัณฑ์ควรสูงจากพื้นประมาณ 45 – 50 ซม. ควรมีพนักพิงและมีที่ปล่อยน้ำเป็นคันโยก
 • ระยะห่างของโถสุขภัณฑ์จากผนังและการติดตั้งราวจับ
  • โถสุขภัณฑ์จากผนังประมาณ 45 – 50 ซม.
   • ด้านติดผนัง มีราวจับติดผนังสูงจากพื้น 65 – 70 ซม. และยื่นล้ำออกมาด้านหน้าโถสุขภัณฑ์ประมาณ 25 – 30 ซม. และมีราวจับในแนวดิ่งขึ้นไปอย่างน้อย 60 ซม. (ตามรูป 2)
   • ด้านที่ไม่ติดผนัง ให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ มีระยะห่างจากขอบสุขภัณฑ์ประมาณ 15 – 20 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 55 ซม. (ตามรูป 1)
  • หากโถสุขภัณฑ์มีระยะห่างเกิน 70 ซม. ต้องติดตั้งราวจับลอยตัว ชนิดเดียวกับด้านที่ไม่ติดผนัง

 

บริเวณโถปัสสาวะชายควรมีราวจับ เพื่อช่วยในการพยุงตัว โดยระยะติดตั้งที่เหมาะสมควรสูงจากพื้นประมาณ 70 ซม. และควรยื่นออกจากผนังประมาณ 55-60 ซม.

 

 

รูปแบบของวัสดุก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเพื่อให้เกิดความสวยงามและลงตัวกับการออกแบบ ตั้งแต่ราวจับสแตนเลสทั่วไป และแบบที่มีการออกแบบเพิ่มเติมพื้นที่ผิวให้จับกระชับมือยิ่งขึ้นด้วยวัสดุโพลิเมอร์พิเศษ โดยเรทราคาก็จะมีช่วงราคาที่แตกต่างกันไปค่ะ เนื่องจากลักษณะรูปร่างของราวจับเอง และวัสดุที่ใช้ โดยมีช่วงราคาประมาณ 1,000 – 13,000 บาท

 

 

อีกแบบที่เห็นก็มีการทำบริเวณมือจับเป็นไม้เนื้อแท้เพื่อความสวยงามและจับได้ถนัดมือ

 

 

ราวจับแบบพับได้ ประหยัดพื้นที่ใช้งานสะดวก เรทราคาประมาณ 8,000 – 13,000 บาท

 

ส่วนของโถสุขภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องซื้อฝารองนั่งแบบอัตโนมัติที่มีราคาค่อนข้างสูง อยู่ในเรทราคาประมาณ 4,000 – 60,000 บาท ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ฝารองนั่งที่เป็นระบบ Manual แต่ก็ใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกัน

 

ระบบ Manual นี้ก็คือเป็นคันโยกเล็กๆ เหมือนคันโยกด้านบนบริเวณถังเก็บน้ำโถสุขภัณฑ์ ใช้งานเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น

 

 

พื้นที่อาบน้ำ

 • แบบฝักบัว (Shower Room)
  • ควรมีพื้นที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 ม. และความยาว 1.2 ม. และไม่ควรมีพื้นที่ต่างระดับเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
  • มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพื้น 45 – 50 ซม.
  • มีราวจับตามลักษณะในภาพโดยมีความสูงจากพื้น 65 – 70 ซม.
 • แบบอ่างอ่างน้ำ
  • มีราวจับบริเวณด้านติดผนัง ห่างจากผนังอย่างน้อย 60 ซม. สูงจากพื้นประมาณ 65 – 70 ซม. หรือส฿งจากขอบอ่างอาบน้ำประมาณ 15 – 20 ซม.

 

 

ลักษณะการติดตั้งฝักบัวจะเห็นได้ว่าต้องลดระดับลงมาให้ต่ำลงหน่อยเพื่อสะดวกในการเอื้อมจับของผู้สูงอายุที่ยืนไม่ได้

หากบ้านไหนที่มีพื้นที่อาบน้ำไม่มากพอที่จะก่อที่นั่งคอนกรีตขึ้นมา ก็สามารถใช้เก้าอี้ลอยตัวได้เช่นกันนะคะ แต่เก้าอี้ที่ใช้อาบน้ำบนพื้นที่เปียกนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือขาเก้าอี้จะต้องมั่นคงไม่ลื่น ส่วนราคาเก้าอี้ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3,250 บาท

อีกวิธีในการประหยัดพื้นที่มากขึ้นไปอีกคือการติดตั้งเก้าอี้นั่งแบบพับได้ค่ะ ซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นตามความสะดวกในการใช้งานและการประหยัดพื้นที่ตามไปด้วย โดยจะตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 – 50,000 บาท

ในส่วนของพื้นนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรละเลย เนื่องจากอุบัติเหตุของผู้สูงอายุส่วนนึงนั้นมาจากการลื่นล้ม ดังนั้นกระเบื้องสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ ควรพิจารณากระเบื้องจากค่าความเสียดทานบนผิวหน้ากระเบื้อง (R = Coefficient of Friction) ได้มาจากการทดสอบ Ramp Test โดยปูกระเบื้องบนทางลาดในระดับองศาต่างๆ

 • R 9 = เหมาะสำหรับพื้นที่ภายใน
 • R 10 = เหมาะสำหรับพื้นที่เปียกน้ำ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
 • R 11 = เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://thinkofliving.com

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X


web ad

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday905
mod_vvisit_counterYesterday1169
mod_vvisit_counterThis week6878
mod_vvisit_counterLast week8753
mod_vvisit_counterThis month29554
mod_vvisit_counterLast month28751
mod_vvisit_counterAll days1187222