image08
A+ R A-

มาสร้าง "สภาวะน่าสบาย" ในบ้าน

การสร้างสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ภายในบ้านสามารถ สร้างได้ไม่ยากถ้าทุกคนมีความเข้าใจก่อนว่าสภาวะน่าสบายเกิดขึ้นได้อย่างไร อุณหภูมิและความชื้นที่ทำให้คนรู้สึกสบายจะแตกต่างกันในแต่ละทวีปขึ้นอยู่กับความคุ้นชินและการรับรู้ได้ของแต่ละคน จะเห็นว่าปัจจัยที่ 1-4 สามารถสร้างได้จากการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของเราเพื่อให้ได้สภาวะดังกล่าว แต่ปัจจัยที่ 5-7 เป็นส่วนที่ผู้อยู่อาศัยแต่ละคนเป็นผู้กำหนดว่าสามารถทำได้ดีเพียงใด ในบทความนี้จึงจะเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้บ้าน การสร้างบ้านหรือการปรับปรุงบ้านให้อยู่ในสภาวะสบาย สามารถทำได้ด้วยการออกแบบด้วยระบบ Passive Design และ Active Design

 

Passive Design คือการเตรียมการตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ได้แก่

• การวางผังอาคารให้เหมาะสม โดยวางตามแนวทิศเหนือ-ใต้

• การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ น้ำ เป็นต้น เพื่อใช้ในการลดความร้อนก่อนเข้ามาในอาคารและป้องกันเสียงและฝุ่นจากภายนอก

• การใช้แสงธรรมชาติ (แสงเหนือ หรือ Indirect Light)

• ตำแหน่งและขนาดของช่องหน้าต่างมีความเหมาะสมและสามารถระบายความร้อนได้ดี

• ใช้วัสดุเปลือกอาคารที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูง

• ใช้หลังคาที่มีค่าความต้านทานความร้อนที่ดี

• ลดพื้นที่คาดแข็ง

• ให้ร่มเงาแก่ฟื้นที่ดาดแข็งและหน้าต่างกระจกด้วยต้นไม้หรืออุปกรณ์บังแดด

มาสร้าง

Active Design คือการใช้ระบบเครื่องกลเพื่อช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่ Passive Design ทำได้ไม่เพียงพอ เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศในการช่วยลดอุณหภูมิและความชื้อ เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่ไม่ว่าจะออกแบบได้ดีเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้รู้สึกสบายได้ การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเข้าช่วยจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ แต่จะทำอย่างไรที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

• เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

• วางตำแหน่งที่ห่างจากทางลมออก

• ให้ร่มเงาแก่ Condensing Unit (CDU)

• เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

ภาพประกอบ : sparcthai.org/knowledge

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าการจะทำให้บ้านเกิด "สภาวะน่าสบาย" สามารถทำได้หลายรูปแบบ หากสามารถทำได้ครบถ้วนทุกปัจจัย ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายอย่างแน่นอน

สำหรับแนวคิดในเรื่องของการถ่ายเทของอากาศสามารถนำ ตะแกรงเหล็กฉีกมาใช้ติดตามช่องลมได้...สำหรับบ้านที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงา ก็ใช้ตะแกรงเกล็กฉีกทำเป็นหน้ากากอาคารแทนได้ 

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X

 

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday142
mod_vvisit_counterYesterday1268
mod_vvisit_counterThis week4692
mod_vvisit_counterLast week5727
mod_vvisit_counterThis month19265
mod_vvisit_counterLast month30295
mod_vvisit_counterAll days1148182