image08
A+ R A-

แนวทางรีโนเวทบ้านร้อนให้เย็นขึ้น

 

 

แนวทางรีโนเวทบ้านร้อนให้เย็นขึ้น

ปัญหาบ้านร้อน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราคิดอยากปรับปรุงบ้านหรือถือโอกาสปรับปรุงเพิ่มจากขอบเขตงานเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงบ้านให้เย็นขึ้นนั้น ย่อมมีข้อจำกัดต้องคำนึงมากกว่าการทำบ้านเย็นซึ่งเป็นบ้านสร้างใหม่

การรีโนเวทปรับปรุงบ้านเพื่อลดความร้อน ดูเผินๆ อาจคล้ายหลักการสร้างบ้านเย็นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางผังโดยคำนึงทิศทางแดด/ลม การกำหนดช่องระบายอากาศให้เพียงพอ รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อน อย่างไรก็ตาม การรีโนเวทปรับปรุงบ้านเพื่อลดความร้อนจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เจ้าของบ้านจึงควรทราบแนวทางคร่าวๆ ไว้ก่อนจะกำหนดขอบเขตในการปรับปรุงลดบ้านร้อนแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

แนวทางจัดสรรพื้นที่ใหม่ ให้แดดร่มลมตก
ทิศทางของแดดและลมมีผลต่อความร้อนในแต่ละพื้นที่ใช้สอย หากตำแหน่งพื้นที่ในบ้านที่เป็นอยู่ไม่สัมพันธ์กับทิศของแดดลม เช่น ห้องนั่งเล่นซึ่งใช้ดูทีวียามบ่ายอยู่ทิศตะวันตกรับแดดเต็มที่ ในขณะที่ทิศใต้ซึ่งรับลมดีกลับเป็นห้องเก็บของผนังทึบ เราอาจปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมได้โดยรื้อผนังห้องเก็บของบางส่วนเพื่อขยายพื้นที่เป็นห้องนั่งเล่น พร้อมเจาะหน้าต่างรับลมเพิ่ม (ผนังที่รื้อ/เจาะ ต้องไม่ใช่ผนังรับน้ำหนัก และระยะจากหน้าต่างใหม่ถึงแนวที่ดินจะต้องไม่ผิดกฎหมาย)

ในขณะเดียวกัน หากตำแหน่งทิศใต้ซึ่งรับลมได้มากเป็นที่ตั้งของห้องครัว ส่วนเหนือซึ่งแดดร่มตลอดวันนั้นเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ การจะย้ายห้องนั่งเล่นจากทิศตะวันตกไปไว้แทนที่ห้องน้ำหรือห้องครัวก็จะดูยุ่งยากเกินไป เนื่องจากมีเรื่องงานระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เราอาจเลี่ยงมาใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่า เช่น ติดแผงบังแดดหรือปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกรองแสงแดดที่จะเข้าสู่ห้องนั่งเล่น รวมถึงย้ายชุดโซฟานั่งดูทีวีไปอยู่มุมที่โดนแดดน้อยที่สุด เป็นต้น

ภาพ: ตำแหน่งทิศทางแดดลมส่วนใหญ่ในประเทศไทย

นอกจากความร้อนจากแสงแดดแล้ว หากภายในบ้านมีอัตราระบายอากาศไม่เพียงพอ ก็จะเจอปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวได้ด้วย เราอาจแก้ไขโดยเจาะช่องหน้าต่างเพิ่มบนผนัง หรือย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ขวางทิศทางลม ส่วนบ้านที่จำเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเป็นเวลานาน แนะนำให้ติดตั้งระบบกลไกช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศ เช่น Active AIRflow™ System เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้แม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน

ภาพ: การไหลเข้าออกของอากาศในบ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System

แนวทางปรับปรุงหลังคาใหม่ให้บ้านเย็น
เพราะความร้อนในบ้าน 75% มาจากทางหลังคา การปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนจึงนับว่าตรงจุดที่สุด โดยอาจเริ่มด้วยวิธีที่ง่ายก่อน อย่างการติดตั้งฝ้าชายคาระบายอากาศหรือทำเป็นระแนงระบายอากาศ การติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน เป็นต้น สำหรับกรณีที่ต้องรื้อเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอยู่แล้ว อาจถือโอกาสติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาบ้านร้อนบนหลังคา เช่น การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนที่แป การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานที่ลาดเอียงไปตามหลังคา การติดตั้งระบบหลังคาเย็น Cool Roof System เป็นต้น

ภาพ: การติดตั้งวัสดุกันความร้อนบริเวณหลังคาและฝ้าเพดาน
ภาพ: การทำระบบหลังคาเย็น Cool Roof System

ส่วนกรณีที่จะต้องรื้อโครงหลังคาทั้งหมดออก (เช่น โครงสร้างแอ่นหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้) อาจลองพิจารณาออกแบบหลังคาใหม่ให้เป็นรูปทรงสูงชัน หรือทำหลังคา 2 ชั้น เพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงรูปทรงหลังคา รวมถึงมีการเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการรื้อถอนโครงหลังคาและติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ภาพ: ช่องทางระบายอากาศและความร้อนบริเวณหลังคา
แนวทางลดความร้อนให้บ้าน ด้วยผนังปรับปรุงใหม่
เราสามารถลดความร้อนที่เข้าทางผนังได้ด้วยหลักการ 2 อย่าง ได้แก่ "การปกป้องผนังจากแสงแดด" โดยสร้างร่มเงาให้ผนัง เช่น ปลูกต้นไม้ ติดตั้งแผงบังแดด การทำสวนแนวตั้งบนผนัง กับอีกหลักการคือ "เพิ่มค่ากันความร้อนให้ผนัง" โดยนำวัสดุอื่นที่ช่วยกันความร้อนได้มาติดตั้งเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ฝา ไปจนถึงการซ่อน "ฉนวนใยแก้วกันความร้อน" ไว้ในระบบผนังฝั่งที่โดนแดดจัด
หากผนังเดิมเป็นก่ออิฐฉาบปูนและจะติดตั้งระบบผนังเบาทับเพื่อซ่อนฉนวนใยแก้ว ให้พิจารณาว่าจะติดตั้งกับผนังฝั่งภายนอกหรือภายในอาคาร หากเป็นฝั่งภายนอกจะต้องเลือกวัสดุทนความชื้นและโครงคร่าวที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก รวมถึงพิจารณาระดับความสูงผนังซึ่งส่งผลต่อความยากง่ายในการติดตั้ง ในทางกลับกันหากติดตั้งที่ผนังฝั่งภายในอาคาร ให้คำนึงถึงความหนาผนังที่เพิ่มขึ้น (ขนาดพื้นที่ในห้องจะแคบลง) และจัดสรรตำแหน่งสวิตช์กับปลั๊กไฟให้เหมาะสม
สำหรับตรงช่องระบายอากาศ อาจใช้ตะแกรงเหล็กฉีกเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ต่างๆเข้ามาภายในบ้านได้อีกด้วย
ภาพ: ค่ากันความร้อนของระบบผนังวัสดุต่างๆ

แนวทางปรับปรุงพื้นนอกบ้าน ช่วยลดความร้อน
การปรับปรุงพื้นที่นอกบ้าน ทั้งที่จอดรถ ลาน ทางเดินรอบบ้าน ช่วยลดความร้อนที่แผ่เข้าสู่ภายในบ้านได้โดยเฉพาะตำแหน่งที่โดนแดดมาก เราสามารถเลือกใช้วัสดุอื่นที่อมความร้อนน้อยลงมาติดตั้งแทน (อาจเลี่ยงพื้นผิวมันเงาเพื่อลดการสะท้อนแสงและความร้อนเข้าสู่บ้าน) โดยคำนึงเรื่องการใช้งาน ประกอบกับระบบโครงสร้างที่รองรับวัสดุปูพื้นดังกล่าวให้เหมาะสม เช่น กรณีพื้นระเบียงเป็นคอนกรีตเปลือยซึ่งอมความร้อนมาก อาจปูหญ้าเทียมทับ หรือเลือกติดตั้งไม้เทียมทับพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์และใช้สกรูยึดช่วย หรือจะวางตงบนพื้นคอนกรีตเดิมก่อนติดตั้งไม้เทียมทับก็ได้ ทั้งนี้ ความหนาพื้นที่เพิ่มจะต้องไม่ขัดขวางการเปิดประตู

ภาพ: การติดตั้งไม้เทียมบนพื้นคอนกรีต

ยกตัวอย่างอีกกรณีคือ พื้นลานจอดรถเดิมเป็นบล็อกปูพื้น (วัสดุคอนกรีต) ปูทับบนดิน หากต้องการใช้วัสดุที่อมความร้อนน้อยลงโดยไม่ต้องกระทบเรื่องโครงสร้างหรือระดับพื้นมากนัก อาจเปลี่ยนมาใช้บล็อกปูพื้นรุ่นที่มีช่องปลูกหญ้า หรือรุ่นที่เก็บกักน้ำได้ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวและลดการสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน เป็นต้น

ภาพ: (ซ้าย) บล็อกคอนกรีตปูพื้น รุ่นสนามหญ้า และ (ขวา) รุ่น La Linear Cool Plus ซึ่งกักเก็บน้ำไว้ในก้อนบล็อกช่วยลดความร้อนได้

จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงบ้านให้เย็นขึ้น ย่อมมีข้อจำกัดมากกว่าการสร้างบ้านเย็นซึ่งเป็นบ้านใหม่ โดยเจ้าของบ้านจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับทั้งงบประมาณ เวลา และความสะดวกในดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่กรณี อย่างการปรับปรุงบางอย่างที่ดูยุ่งยากก็อาจคุ้มค่าได้ เช่น ซื้อบ้านมือสองมาในสภาพโครงหลังคาที่ไม่สมบูรณ์จนต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้ว อาจถือโอกาสปรับรูปทรงหลังคาให้สูงชันขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ พร้อมติดตั้งระบบหลังคาเย็น Cool Roof System ไปด้วย เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   www.scgbuildingmaterials.com

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X

 

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday143
mod_vvisit_counterYesterday1268
mod_vvisit_counterThis week4693
mod_vvisit_counterLast week5727
mod_vvisit_counterThis month19266
mod_vvisit_counterLast month30295
mod_vvisit_counterAll days1148183