image08
A+ R A-

แก้ปัญหารั้วบ้านรุดเอียง

รั้ว คือกำแพงที่แสดงขอบเขตของบ้านหรือที่ดิน ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย รั้วควรมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ต่างจากตัวบ้าน เพราะหากรั้วทรุดเอียง หรือใกล้จะล้ม ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่คนในบ้านหรือเพื่อนบ้านข้างเคียง อีกทั้งหากรั้วเอียงออกนอกเขตที่ดินของเรายังเป็นการไปบุกรุกที่ดินของคนอื่นด้วย รั้วที่เริ่มเอียงมักมีแนวโน้มจะเอียงมากขึ้น จึงควรที่จะแก้ไขให้เร็วที่สุดก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย

ภาพ: ลักษณะรั้วบ้านเริ่มเอียงออกมาฝั่งถนน
ภาพ: ลักษณะรั้วบ้านเอียง

ก่อนจะทราบถึงสาเหตุที่รั้วทรุดเอียง จะต้องเข้าใจส่วนประกอบของรั้วเสียก่อน รั้วประกอบด้วยโครงสร้างส่วนเหนือดิน และส่วนใต้ดิน โครงสร้างส่วนเหนือดิน เป็นส่วนที่เรามองเห็น ประกอบไปด้วย คานทับหลัง เสารั้ว กำแพงรั้ว และคานคอดิน ส่วนโครงสร้างใต้ดินประกอบด้วยฐานรากหรือฐานเข็ม ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทคือ ฐานรากทั่วไป และฐานรากกันดิน

ฐานรากทั่วไป เป็นฐานรากที่มีตามตำแหน่งของเสารั้ว ประกอบไปด้วยเสาตอม่อ ฐานราก และอาจมีเสาเข็มในกรณีที่สภาพดินอ่อน โดยตัวฐานรากหากสร้างชิดเขตที่ดินจะต้องใช้ฐานรากที่เรียกว่าฐานรากตีนเป็ด เพื่อไม่ให้ฐานรากล้ำไปยังเขตที่ดินเพื่อนบ้าน ยกเว้นกรณีที่ใช้รั้วร่วมกันอย่างเช่นบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโดยทั่วไป ซึ่งกึ่งกลางของฐานรากและแนวรั้วจะถือเป็นแนวเขตที่ดิน ฐานรากทั่วไปนี้จะใช้ในบริเวณที่ระดับดินทั้งสองฝั่งของรั้วสูงเท่าๆ กัน

ฐานรากกันดิน เป็นฐานรากที่ใช้ในบริเวณที่ระดับดินทั้งสองฝั่งของรั้วมีความแตกต่างกัน ดินจากฝั่งที่สูงกว่าจะมีแรงดันไปยังฝั่งที่ต่ำกว่า ลักษณะของฐานรากจะทำได้ 2 รูปแบบ แบบแรกคือฐานรากตัว L คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อยาวตลอดแนวรั้ว โดยขาของตัว L จะอยู่ฝั่งที่ดินสูงกว่า เหมาะกับดินที่ถมสูงจนมีน้ำหนักเพียงพอที่จะกดทับฐานรากไว้ไม่ให้ล้มเอียง อีกแบบคือฐานรากสเตย์ ซึ่งเป็นฐานรากพร้อมเสาเข็มอีกชุด โดยมีคานค้ำยันหรือที่เรียกว่า คานสเตย์ (Stay) ทำหน้าที่ดึงชุดโครงสร้างรั้วและกำแพงกันดินไว้ ทั้งนี้ ฐานรากกันดินจะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงกว่าฐานรากทั่วไป

 
 
 

สาเหตุของการทรุดเอียงของรั้วมักเกิดจากระดับดินถมที่แตกต่างกันระหว่างที่ดินทั้งสองฝั่งของรั้ว และไม่ได้เตรียมโครงสร้างป้องกันไว้ รวมถึงการออกแบบหรือเลือกใช้ฐานรากผิดประเภท หากที่ดินของบ้านมีการถมดินสูงกว่าที่ดินรอบข้างเป็นเมตร เมื่อนานวันเข้าดินก็ค่อยๆ ดันฐานรากและรั้วให้ล้มลง

ในขั้นต้นหากสังเกตเห็นรอยแยกหรือรอยแตกร้าวระหว่างรั้วสองแนวที่ตั้งฉากกัน แสดงว่ารั้วแนวใดแนวหนึ่งเริ่มเอียง ให้ทำการตัดโครงสร้างตามรอยต่อของรั้วทั้งสองแนวออกจากกันเพื่อไม่ให้รั้วอีกแนวโดนดึงเสียหายไปด้วย และหากรั้วยังเอียงไม่มากอาจป้องกันรั้วล้มมากขึ้นโดยการถมดินอีกฝั่งให้ระดับสูงใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะหากที่ดินฝั่งที่ระดับต่ำกว่าเป็นของเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม เราสามารถแก้ไขภายในที่ดินของเราเองได้ ด้วยการปรับระดับดินบริเวณใกล้รั้วให้ลาดเอียงลงไปเท่ากับระดับดินของที่ดินข้างเคียง โดยให้มีความลาดชันไม่เกิน 45 องศาเพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังทลาย ในทางกลับกันหากระดับดินของที่ดินข้างเคียงสูงกว่าเราจนดันรั้วล้มเข้ามาที่ฝั่งเรา จำเป็นต้องเจรจาให้เจ้าของที่ดินนั้นๆ ทำการแก้ไข

 
 
การแก้ไขรั้วที่เพิ่งเริ่มล้ม ยังเอียงไม่มาก อาจปรึกษาวิศวกรถึงแนวทางในการดึงรั้วกลับว่าเป็นไปได้หรือไม่ เช่น การใช้เครื่องมือสามขา หรือเครื่องมือไฮดรอลิกในการดึงรั้วให้กลับตำแหน่งเดิม ซึ่งต้องพิจารณาตำแหน่งที่จะยึดบนรั้วอย่างเหมาะสม หลังจากนั้นจึงทำฐานรากสเตย์เพิ่มเติม

กรณีที่รั้วล้มมากจนไม่สามารถดึงกลับได้ จำเป็นต้องแก้ไขโดยการรื้อถอนรั้วเดิมทั้งหมด (ทั้งโครงสร้างบนดินและใต้ดิน) แล้วจึงลงเสาเข็ม หล่อฐานราก พร้อมก่อรั้วใหม่โดยทำฐานรากสเตย์ด้วย ทั้งนี้ ควรปรึกษาวิศวกรเพื่อให้ออกแบบรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก    http://www.scgbuildingmaterials.com

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X

 

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday143
mod_vvisit_counterYesterday1268
mod_vvisit_counterThis week4693
mod_vvisit_counterLast week5727
mod_vvisit_counterThis month19266
mod_vvisit_counterLast month30295
mod_vvisit_counterAll days1148183