image08
A+ R A-

บ้านพอเพียง

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการพระราชดำริในหลวงสู่การปฏิบัติจริง สู่ผลงานเชิงประจักษ์ สู่ชีวิตจริง เป็นสาระสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่แท้จริง คือ ทำเพื่อบุคคลที่รักยิ่ง ตามที่พ่อหลวงปรารถนาให้เราเป็น ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญมากๆ ในการพัฒนาและนำสู่การดำเนินชีวิตของเราทุกคนครับ

         ในวิชาชีพต่างๆ ถ้าเราสามารถน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงมาประยุกต์ใช้มากมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักออกแบบ โดยแนวคิด พอเพียง พอดีพองาม ที่เพียงพอ ในการออกแบบบ้าน ดังรายละเอียดดังนี้

 1.การออกแบบที่มีการวางแผนรอบคอบ ถี่ถ้วน ด้วยแบบที่ละเอียด วางแผนจากบนกระดาษ ก่อนสร้างจริงจนตกผลึกเสียก่อน โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ทั้งขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมต่างๆ แบบที่มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ มีเอกสารระบุวัสดุครบถ้วน จะทำให้ไม่บานปลายในภายหลัง การเริ่มต้นจากพิมพ์เขียว วางแผนด้วยแบบที่งดงาม และวิเคราะห์ทุกมุมที่เกี่ยวข้องเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆของ ความพอเพียง ที่แท้จริง

 

2.การออกแบบที่พอเหมาะพอควร เหมาะสมกับงบประมาณ โดยวางแผนตั้งแต่แรก ด้วยขั้นตอนที่ใส่ใจในรายละเอียด มีกาลเทศะในการออกแบบไม่มากไปน้อยไป มีแนวคิดที่สามารถร้อยเรียงด้วยความเป็นเอกภาพได้อย่างกลมกล่อม แนวคิดเอกภาพจะช่วยประคับประคองให้ผลงานออกแบบ มีแนวทางหนึ่งเดียว และจะสามารถลดการสูญเสียสูญเปล่าของงบประมาณได้ด้วย

 แบบบ้านพอเพียง 

 3.การออกแบบที่คำนึงถึงบริบทโครงการ ทั้งสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต พฤติกรรมผู้ใช้งาน ทิศทางลม ทิศทางแดด ลักษณะที่ตั้งของอาคาร การหันทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การคำนึงถึงสังคม วัฒนธรรม การออกแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ที่ตั้งและรอบตัวอย่างรอบคอบนั่นเอง

4.แนวคิดการประหยัดพลังงานที่พอเพียง หมายถึงการออกแบบที่ทำให้อาคาร มีอากาศถ่ายเท ปรอดโปร่ง ลดการสูญเสีย พลังงาน ป้องกันความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ และภูมิปัญญา เหมาะสมกับที่ตั้งที่ดินของโครงการ ไม่ฝืนธรรมชาติ ตรงนี้สามารถศึกษาหาความรู้ก่อนออกแบบจากรูปแบบบ้านเรือนสมัยก่อน ศึกษาหาองค์ความรู้ แล้วพัฒนาสู่การออกแบบอย่างมีกาลเทศะ และต่อยอดอย่างมีนวัตกรรมต่อไป

 แบบบ้าน

 

 5.สวยแบบพอดีพองามลงตัวไม่มากไปไม่เยอะไป ความงามที่ยั่งยืนคือความงามที่มีความยั่งยืนสวยนานสวยทนสวยเสมอ มิเสื่อมคลาย ตรงนี้ต้องมาจากการออกแบบที่มีสัดส่วน เหมาะสมกับที่ตั้ง มีผังและหุ่นบุคลิกอาคารที่สอดคล้องกับพื้นที่ ไม่โย่ง หรือเตี้ยไปพอดีพองาม ไม่เติมแต่งเยอะ จนเกินงาม ให้รู้สึกน่าอยู่ อบอุ่น การออกแบบระหว่างสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ที่เชื่อมโยงกัน ไม่ปะติดตกแต่งมากไป อาจเน้นสัจจะวัสดุที่มีรสนิยม และไม่ทำซ้ำทับซ้อน

 6.การออกแบบที่ไม่เสียเศษ ลดขยะให้แก่โลก ด้วยความเข้าใจเรื่องขนาดสัดส่วน ออกแบบโดยมีรากแห่งความรู้เรื่องขนาดจากระบบการผลิตที่เหมาะสม ตามสายการผลิต คำนึงถึงความพอดีของวัสดุ และพยายามเลือกจากวัสดุท้องถิ่น เป็นหลัก เพื่อลดทอนการนำเข้าราคาแพงและการขนส่งที่ยุ่งยาก ในเชิงปฏิบัติคือการออกแบบที่ขนาดจะลงตัวตามระยะที่แท้จริง เช่นลง ฟุต 30 เซนติเมตร วางกระเบื้องในห้องน้ำที่ตัดเศษน้อยที่สุด เพราะมาจากขนาดห้องที่แม่นยำ เป็นการคิดจากภายในสู่ภายนอกนั่นเอง

 7.ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม พอดี พอเหมาะ สอดคล้องกับพฤติกรรม และตัวตน คนใช้งาน ไม่สิ้นเปลืองใช่เหตุ อำนวยความสะดวกที่พอดี สมดุลกับชีวิตประจำวันที่สุด เพื่อความสุขในการใช้ชีวิต

 บ้านชั้นเดียว

แนวคิดการทำน้อยแต่ได้มาก แนวคิดความพอดีจากขนาดสัดส่วนมนุษย์และผู้อยู่ ทฤษฎีการทำห้องเล็กให้ดูใหญ่ การออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ให้สะดวกสบาย การออกแบบที่ส่งเสริมการใช้งานได้หลากหลาย ตลอดจนการดูแลรักษาอาคาร ให้ยืนยงถาวรไม่เป็นภาระมากนัก เหล่านี้คือทฤษฎีที่เสริมแนวความคิดให้สมบูรณ์มากขึ้นครับ

สุดท้ายคือการใช้จ่ายที่ลงตัวไม่เกินงบ ไม่เกินตัว ความพอดีพอเพียง เพียงพอ อย่างเพียบพร้อม คือความพร้อม โดยไม่ต้องแบกภาระหนี้ แต่พอเหมาะพอดีงดงามนั่นเอง 

 บ้านพอเพียงสไตล์ลอฟท์

ขอขอบคุณข้อมูล....www.komchadluek.net 

สำหรับบ้านพอเพียงถ้าจะนำตะแกรงเหล็กฉีกไปใช้ ก็สามารถเอามาใช้ได้หลายส่วนมากๆ เช่นช่องลมใต้หลังคา , บ้านที่มีการยกพื้นเล็กน้อย สามารถนำตะแกรงเหล็กฉีกมาติดไว้เพื่อป้องกันสัตว์เข้าไป หรือจะนำมาใช้กั้นผนังภายในบ้านเพื่อให้ดูมีพื้นที่กว้างขึ้น 

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X


web ad

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday906
mod_vvisit_counterYesterday1169
mod_vvisit_counterThis week6879
mod_vvisit_counterLast week8753
mod_vvisit_counterThis month29555
mod_vvisit_counterLast month28751
mod_vvisit_counterAll days1187223